Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Έως τις 25 Φεβρουαρίου 2017 ανοιχτές οι πύλες της «Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» του Αγίου Φιλάρετου ...

... στα Άνω Λιόσια

Παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού τα
εγκαίνια της Έκθεσης 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης»
Ἐγκαίνια-Ἔναρξις
Διάρκεια: 13.11.2016 – 25.2.2017 πολ. ἡµ.
Τὴν Κυριακή, 31η Ὀκτωβρίου 2016 ἐκ. ἡµ., Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, πραγµατοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαίνια τῆς «Ἐκθέσεως Δώρων Ἀγάπης», τὴν ὁποία διοργανώνει ὁ Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήµων», πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ πολυσχιδοῦς Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου Αὐτῆς.
Στὸ ἴδιο εὐρύχωρο κατάστηµα τῆς Πλατείας Ἡρώων Δηµαρχείου στὰ Ἄνω Λιόσια, τὸ ὁποῖο διέθεσε γιὰ τρίτη φορὰ ἀφιλοκερδῶς ἡ εὐσεβὴς ἰδιοκτήτρια κ. Μαρία Λιάσκου, προσῆλθαν φίλοι, συµπαραστάτες, χορηγοί, ἀλλὰ καὶ περαστικοί, καὶ παρευρέθησαν στὴν Τελετὴ τοῦ Ἁγιασµοῦ γιὰ τὰ Ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως αὐτῆς, τὴν ὁποία ἐτέλεσε ὁ ἐµπνευστὴς τοῦ Συλλόγου, ὁ Μητροπολίτης µας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, βοηθούµενος ἀπὸ τοὺς Ἁγιοκυπριανῖτες Πατέρες Ὁσιωτάτους Ἱεροδιακόνους Ἰωσὴφ καὶ Γαβριήλ.
Συµπαρίσταντο ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιµαν- δρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας, ὁ Ἀξιότιµος Δήµαρχος Δήµου Φυλῆς κ. Χρήστος Παπποῦς µὲ τὴν συζύγό του, ἡ Ἀξιότιµος Πρόεδρος τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου καὶ ὁ Σύµβουλος Ἰωάννης Λιᾶκος.
Οἱ πολυσέβαστες Γερόντισσες Ταξιαρχία Μοναχὴ καὶ Εὐπραξία Μοναχὴ µὲ Ἀντιπροσωπείες ἀπὸ τὶς Ἀδελφότητες αὐτῶν ἦλθαν ἐπίσης νὰ στηρίξουν τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου καὶ νὰ δώσουν µία πληρότητα στὴν εἰκόνα συµµετοχῆς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στὸ Ἔργο τοῦ Καλοῦ Σαµαρείτου.
* * *
Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασµοῦ, ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας ἐξήγησε, ὅτι ὅλα τὰ τῆς Ἐκθέσεως Ἀγάπης –χῶρος, ἐκθέµατα, ἐργασίες ἑτοιµασιῶν, βάρδιες στὸ κατάστηµα– εἶναι καὶ θὰ εἶναι προσφορὰ Ἐθελοντῶν καὶ Ἐθελοντριῶν µὲ µοναδικὸ σκόπο τὴν ἀνακούφισι τῶν πτωχῶν Ἀδελφῶν µας.
Εὐχαρίστησε τοὺς παρόντες Τοπικοὺς Ἄρχοντες καὶ ὅλους, ὅσους συµπαρίστανται ποικιλοτρόπως στὸ Φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως.
Ἐπίτιµος Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» ἐξεφώνησε λογύδριον εὐχαριστήριον, ὁ δὲ Ἀξιότιµος Δήµαρχος ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες.
ν συνεχείᾳ διαµοιράσθηκαν κεράσµατα καὶ εὐχὲς γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἐκθέσεως, καὶ δόθηκε ἡ εὐκαιρία στοὺς παρευρισκοµένους νὰ περιηγηθοῦν στὸν χῶρο τῆς Ἐκθέσεως, καὶ νὰ ἐπιλέξουν ἀπὸ µία ποικιλία ἐκκλησιαστικῶν καὶ διακοσµητικῶν εἰδῶν, Εἰκόνων, βιβλίων, οἰκιακῶν σκευῶν, ρουχισµοῦ κ.ἄ., τὰ ὁποῖα προσέφεραν Μέλη καὶ Συµπαραστάτες τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» ἐντελῶς δωρεάν, πρὸς διάθεσιν σὲ πολὺ χαµηλὲς τιµὲς ὑπὲρ τῶν ποικιλοτρόπως δοκιµαζοµένων Ἀδελφῶν µας.
* * *
Εἴθε ὁ Πανοικτίρµων καὶ Πολυεύσπλαγχνος Κύριός µας νὰ εὐλογῆ πλουσίως, ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νὰ γίνουν οἰκτίρµονες καὶ νὰ συνδράµουν ἐµπράκτως στὴν ἀνακούφισι τῶν Ἀδελφῶν αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων, χαριζόµενος αὐτοῖς ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ Ἐπουράνια. µήν!
Γ.Ἱ.Μ.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα 
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου