Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Ικανοποιημένη από τον Δήμο Φυλής για την πρόοδο του έργου η Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ


Με επιτυχία, χωρίς συστάσεις και υποδείξεις για διορθωτικά μέτρα, πέρασε τον έλεγχο για την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ, ο Δήμος Φυλής, ως επικεφαλής εταίρος της Σύμπραξης Δυτικής Αττικής. 

Η γενική πρόοδος του έργου κρίθηκε ικανοποιητική από τα μέλη της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, που διενήργησαν επιτόπιο έλεγχο στις κεντρικές αποθήκες και τα αρχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής στις 26 Ιουνίου 2018. 
Όπως διαπιστώθηκε και αναφέρεται στην Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης που εξέδωσε η Διαχειριστική Αρχή, δεν προκύπτουν αποκλίσεις στην πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, το πρόγραμμα υλοποιείται εντός του χρονοδιαγράμματος και τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου