ΟΧΙ σε επανέλεγχο των συμβάσεων και αξιολόγηση, λέει η ΚΕΔΕ

Αντιτίθεται στον επανέλεγχο των συμβάσεων που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου καθώς και στις αξιολογήσεις προσωπικού, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία, μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε για το θέμα του επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και κατέληξε στο εξής ψήφισμα:
Για μας στην Αυτοδιοίκηση είναι όχι μόνο αυτονόητο δικαίωμα, αλλά και καθήκον ο έλεγχος νομιμότητας από την Πολιτεία σε κάθε πράξη και σε κάθε θεσμό που υπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή τους πολίτες, καθώς επίσης και η δημόσια λογοδοσία μας και προς τους πολίτες και προς την Πολιτεία.
Διαφάνεια παντού χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς προσκόμματα, χωρίς στεγανά.
Δε δεχόμαστε τον επανέλεγχο - επανακαθορισμό των κριτηρίων πρόσληψης που καθορίστηκαν και εφαρμόστηκαν με βάση τις διατάξεις μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρονικό διάστημα που αυτές έγιναν. Εμμένουμε στην πιστή και αυστηρή εφαρμογή όσων προέβλεπαν οι σχετικοί Νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα, όπως είχαν αρχικά ψηφισθεί.
Είναι αυτονόητο ότι ουδεμία ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι για ενέργειες αρμοδίων οργάνων ή υπηρεσιακών συμβουλίων για τη μετατροπή συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου δεν συμφωνούμε στο να υποστούν, δέκα και δεκαπέντε χρόνια μετά, τις όποιες συνέπειες οι εργαζόμενοι.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε:
· την προσωρινή αναστολή των ελέγχων μέχρις ότου ξεκαθαριστεί από την Κυβέρνηση με σαφήνεια, το περιεχόμενό τους, με βάση την πρότασή μας.
· άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το θέμα.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την αξιολόγηση
Επίσης σε ότι αφορά στην αξιολόγηση το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τονίζει ότι πάγια θέση του είναι η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπογραμμίζει όμως, για μία ακόμη φορά, την ανάγκη εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος, τέτοιου που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
Ως εκ τούτου με ομόφωνη απόφασή του είχε ζητήσει να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο αξιοποίησης της αξιολόγησης έτσι ώστε αυτό να μην οδηγεί σε διαθεσιμότητα ή απολύσεις εργαζομένων.
Ωστόσο, αν και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε στην ψήφιση διάταξης με την οποία ξεκαθαρίζει ότι η αξιολόγηση δεν οδηγεί σε διαθεσιμότητα ή απολύσεις, εμμένει στον επιμερισμό των ποσοστών, διαδικασία με την οποία η ΚΕΔΕ έχει εξαρχής διαφωνήσει θεωρώντας την αυθαίρετη και ενδεχομένως και αντισυνταγματική, σύμφωνα άλλωστε και με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. 
Η ΚΕΔΕ επανέρχεται λοιπόν στην πρότασή της και ζητά την ενεργοποίηση τριμερούς διαλόγου μεταξύ υπουργείου – ΚΕΔΕ και ΠΟΕ-ΟΤΑ, που θα οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην επιλογή κοινά αποδεκτού και αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θολό τοπίο στο ΧΥΤΑ με απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή

Πολλά υλικά δεν καταστρέφονται όπως θα έπρεπε πριν την απόθεσή τους


Έναν ακόμα «προβληματικό» κρίκο στην αλυσίδα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελούν τα «απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή» που φτάνουν στο ΧΥΤΑ της Φυλής, συνήθως με ενδιάμεση στάση στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 
Έχει εντοπισθεί ότι πολλές φορές δεν γίνεται πλήρης καταστροφή προϊόντων που για διάφορους λόγους –κατασχέσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.ά- επιβάλλεται να καταστούν τελείως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση. Έτσι, αυτά φτάνουν στο ΧΥΤΑ και αποτελούν πόλο έλξης για ανθρώπους που σπεύδουν –συνήθως τσιγγάνοι και άτομα από χαμηλά οικονομικά στρώματα- να βρουν ρούχα, παπούτσια , αντικείμενα πάσης φύσεως σε «καλή» κατάσταση οικονομικό όφελος από την αξιοποίησή τους. Πολλές φορές, διακινδυνεύουν τη ζωή τους. 
Χθες, αρμόδιοι υπάλληλοι τους ΕΔΣΝΑ έκαναν «μπλόκο» σε φορτίο υλικών που, αν και έπρεπε, δεν είχε καταστραφεί με τις απαραίτητες διαδικασίες, και είχε φτάσει στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό. 
Η αρμόδια υπάλληλος του ΕΔΣΝΑ σταμάτησε ως όφειλε την διαδικασία καταστροφής. Και τούτο γιατί μετά από επιτόπιο οπτικό έλεγχο που έκανε -παρουσία της Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του Ειδκού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κυρίας Ρένας Δούρου-, αποδείχτηκε πως τα υλικά δεν ήταν πλήρως κατεστραμμένα όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, πριν από την απόθεσή τους στον σταθμό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα εισερχόμενα απόβλητα στο ΣΜΑ Σχιστού περιλαμβάνονται τα «απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή’» ιδιωτών παραγωγών με έδρα των επιχειρήσεών τους εντός της Περιφέρειας Αττικής.
Τα απόβλητα υπόκεινται σε διαδικασίες μεταφόρτωσης ή και προσωρινής αποθήκευσης στο χώρο, πριν τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αξιοποίησης, ανακύκλωσης ή τελικής διάθεσης.
Η Περιφερειάρχης Αττικής ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που συμβάλλουν σε αυτή την «αλυσίδα ευθύνης» για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΜΑ. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού των ζητημάτων ασφαλείας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.
Η οπτική της νέας περιφερειακής Αρχής για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι …ολιστική. Η κυρία Δούρου δεν θα προχωρήσει σε αποσπασματικές κινήσεις, αλλά ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο, «ελλείψει περιφερειακού σχεδιασμού», όπως σημειώνουν στελέχη του επιτελείου της. 
Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα «όλα στον αέρα». Δεν έχει οριστεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, κάτι που θα γίνει μετά τις εκλογές οργάνων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Έτσι, η κυρία Δούρου περιορίζεται προσώρας κυρίως σε έλεγχο νομιμότητας διαδικασιών. 
Κι όλα αυτά ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει «πέναλτι» από το ευρωδικαστήριο (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη Φυλή, το Δεκέμβριο.

ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/

Eμπάργκο από ΕΚΑΒ στο Ζεφύρι

Επιβεβαιώνονται με τον πιο δραματικό τρόπο οι φόβοι των κατοίκων για γκετοποίηση του Ζεφυρίου. 
Μετά τον ΟΑΣΑ, που για λόγους ασφαλείας σταματά τα δρομολόγια της γραμμής 735, στις 6 το απόγευμα, είναι η σειρά του ΕΚΑΒ να προχωρήσει σε αποκλεισμό του Ζεφυρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μετά τις επιθέσεις τσιγγάνων σε ασθενοφόρα, το ΕΚΑΒ αποφάσισε να παραλαμβάνει τα έκτακτα περιστατικά μόνο από το προαύλιο του Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου.
Όπως είναι φυσικό η απόφαση αυτή έχει αναστατώσει τους κατοίκους του Ζεφυρίου, παρόλο που θεωρούν την απόφαση δικαιολογημένη, αναγνωρίζοντας ότι το ΕΚΑΒ οφείλει να φροντίσει για την ασφάλεια του προσωπικού του. Τα πυρά τους στρέφονται στην Πολιτεία που, διαχρονικά, δεν έχει δείξει την απαιτούμενη πυγμή για να επιβάλλει τη νομιμότητα στις τσιγγανοκρατούμενες περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου.

Eκπαιδευτική γιορτή στο Κέντρο Εργασίας ΑΜΕΑ Φυλής


Προβοκατόρικα τα δημοσιεύματα που θέλουν τα απορρίμματα της Αττικής στην Κίνα δηλώνει η Ρένα Δούρου


Δελτίο Τύπου σχετικά με δημοσιεύματα που έφεραν την Περιφερειάρχη Αττικής να στέλνει τα σκουπίδια της Αττικής στην Κίνα με δεξαμενόπλοια, ΚΛΙΚ ΕΔΩ εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Περί ψευδούς δημοσιεύματος σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Επειδή η διαχείριση των απορριμμάτων χρήζει ιδιαιτέρως σοβαρής αντιμετώπισης, ψευδή και ανακριβή δημοσιεύματα το μόνο που πετυχαίνουν είναι τη σκόπιμη παραπληροφόρηση. Και μάλιστα για ένα θέμα που αφορά στην υγεία των πολιτών, το περιβάλλον καθώς και την οικονομία της χώρας ολόκληρης. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δούρου: Σχέδιο εξαγωγής απορριμμάτων της Αττικής στην Κίνα με δεξαμενόπλοια

Πηγή: http://www.skai.gr  
Την ανακοίνωση ότι κλείνει «την επόμενη εβδομάδα» τους ΧΥΤΑ της Φυλής και των Λιοσίων φέρεται να έκανε στους συνεργάτες της η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, σε κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με Το Βήμα, η κ. Δούρου γνωστοποίησε στους συνεργάτες της ότι σχέδιο της είναι να «εξάγονται» τα σκουπίδια της Αττικής στην Κίνα, όπου όπως εξήγησε, υπάρχουν ειδικά εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων. Στο ερώτημα πώς θα μεταφέρονται ως εκεί, η απάντηση ήταν «με δεξαμενόπλοια». 
Προς το παρόν τουλάχιστον, η κ. Δούρου φαίνεται πως πείστηκε από τους συνεργάτες της να αναβάλλει τουλάχιστον το σχέδιο αυτό, ώστε να εξεταστούν διεξοδικά όλες οι παράμετροι και να οργανωθεί πλήρως. Έτσι, και αυτή την εβδομάδα οι ΧΥΤΑ της Αττικής λειτουργούν κανονικά και τα σκουπίδια μαζεύονται εκεί.

Easy rider στην Αθήνα ο Παππούς

Ο Χρήστος Παππούς με τον Παναγιώτη Καμαρινόπουλο, τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στο δρόμο, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Περιφέρεια Αττικής
Με μοτοσικλέτα κυκλοφορεί στην Αθήνα ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. Η ευελιξία και η ταχύτητα είναι το ζητούμενο, για να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του στο κέντρο. 
Οδηγός ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών, Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, με μεγάλη προϋπηρεσία ως μοτοσικλετιστής της Τροχαίας. Αυτός έχει αναλάβει το ρόλο του οδηγού, προσωρινά, καθώς ο Δήμαρχος δεν θέλει άλλον, μέχρι να αποθεραπευτεί και να επιστρέψει στα καθήκοντά του ο Δημήτρης Κοκκόριας. Ένα αγαπητό πρόσωπο που ήταν ο οδηγός του στην προηγούμενη δημαρχιακή του θητεία και τον οποίο εμπιστεύεται απόλυτα στο τιμόνι του δικύκλου.

«Τσίμπησαν» στο Μενίδι τον τσιγγάνο που «δάγκωσε» την πεθερά του Βορίδη

Τον επιτήδειο που κατάφερε να εξαπατήσει τη μητέρα της πρώην συζύγου του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη και να της αποσπάσει το ποσό των 24.000 ευρώ κατάφερε να «βάλει στο χέρι» η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι! Πρόκειται για έναν 52χρονο Ρομά, σεσημασμένο κακοποιό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι του είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σχολείο του γιου του.
Μόλις είδε τους αστυνομικούς, εκείνος έτρεξε να μπει στο αυτοκίνητό του και στην προσπάθειά του να διαφύγει από τον κλοιό των ανδρών του νόμου εμβόλισε τα δύο οχήματα της Ασφάλειας που του έκλειναν τον δρόμο. Όμως, παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να ξεφύγει και οι αστυνομικοί τελικά του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Ο 52χρονος Ρομά είναι παλιός «γνώριμος» των Αρχών και σε βάρος του εκκρεμούν αρκετές καταδίκες, ενώ είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης με τις κατηγορίες της απάτης, της κλοπής και της ληστείας.
Το 2013, ο ίδιος άνθρωπος εξαπάτησε τη μητέρα της δικηγόρου και υποψήφιας ευρωβουλευτή Ζωής Ράπτη, η οποία είχε παντρευτεί τον υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη. Μαζί με έναν σύνεργο του, ο 52χρονος έπεισε την ηλικιωμένη γυναίκα πως η κόρη της -και πρώην σύζυγος του Μάκη Βορίδη- του χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό και για τον λόγο αυτό θα κατέφευγε στη Δικαιοσύνη, με σκοπό να την κλείσει φυλακή. Τρομοκρατημένη, η ηλικιωμένη γυναίκα τού άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της στη Φιλοθέη και του έδωσε το χρηματικό ποσό που ζητούσε, ενώ παράλληλα ο συνεργός του κατάφερε να της αρπάξει και άλλα χρήματα, με αποτέλεσμα η συνολική λεία τους να φτάσει τα 24.000 ευρώ. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν.

Espressonews.gr

Ισόβιος Πρόεδρος των παλαιμάχων του Ακρατήτου ο Θειακούλης

Αριστερά, ο Γιάννης Θειακούλης, με τον
ακούραστο εργάτη του αθλητισμού,
Χρήστο Παππού του Κωνσταντίνου
Ισόβιος Πρόεδρος των Παλαιμάχων του Ακρατήτου αναδεικνύεται ο Γιάννης Θειακούλης. Επαναξελέγη, για ακόμα μια φορά και συμπληρώνει, αισίως, 14 χρόνια στην καρέκλα του Προέδρου. Δικαίως, γιατί η αποδοχή του ξεπερνάει τα όρια του Δήμου Φυλής, αλλά και της Αττικής. 
Πρώτος Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δημήτρης Καμπόλης, που είναι «Αντί» και στο Δήμο Φυλής, όπου ανέκτησε, πρόσφατα, το αξίωμα του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Εσόδων. Μια ακόμα πολύ πετυχημένη επιλογή, όχι μόνο γιατί έχει υπάρξει παίκτης στην Α’ ΕΘΝΙΚΗ, για πολλά χρόνια, αλλά και γιατί εξακολουθεί να τον διακρίνει, παρά τις υποχρεώσεις του, επαγγελματική συνέπεια. 
Δεύτερος Αντιπρόεδρος ο Φάνης Βασιλείου, ένας πραγματικός ευπατρίδης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα αγαπητός στην αθλητική οικογένεια της πόλης. Το ΔΣ πλαισιώνουν ακόμα ο δραστήριος Γραμματέας Νίκος Πολυμενάκος και οι Βαγγέλης Λαγός, Νίκος Μικρός και Γιώργος Γκούβρας. Κι όπως κάθε καλή ομάδα διαθέτει στον πάγκο αξιόπιστες λύσεις από τα τσικό, έτσι και οι Παλαίμαχοι έχουν αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, τους νεότερους Νίκο Γιατζή και Θανάση Γκάγκτζα
Ειδικότερα, μετά τις αρχαιρεσίες της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, 2014, το νέο ΔΣ των Παλαιμάχων του Ακρατήτου, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 
Πρόεδρος: Θειακούλης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Α: Καμπόλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Β: Βασιλείου Φάνης
Γενικός Γραμματέας: Πολυμενάκος Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας: Λαγός Βαγγέλης
Ταμίας: Μικρός Νικόλαος
Αναπλ.Ταμίας: Γκούβρας Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη
Νίκος Γιατζής
Θανάσης Γκάγκτζας

Συμμάχους στον τομέα της υγείας αναζητά ο Δήμος Φυλής

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Δήμαρχος Αμαρουσίου καλωσορίζει λίγο πριν την έναρξη των εργασιών τον Αντιδήμαρχο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο
Ο πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και πρόεδρος του ΙΣΑ με το συνάδελφό του γιατρό και Αναπληρωτή Δήμαρχο σε θέματα Υγείας, Γιώργο Αντωνόπουλο
Τη στήριξη του δικτύου σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος ζήτησαν από τον πρόεδρό του Γιώργο Πατούλη οι εκπρόσωποι του Δήμου Φυλής Γιώργος Αντωνόπουλος και Γιάννης Μαυροειδάκος στην ιδιαίτερη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πριν την εκδήλωση
Οι εκλογές στην Κ.Ε.Δ.Ε., τα υπονοούμενα, τα χαμόγελα και οι αισιόδοξες προβλέψεις για τον Γιώργο Πατούλη που διεκδικεί την προεδρεία του οργάνου κυριάρχησαν στα πηγαδάκια που έγιναν στο γραφείο του λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης
Ο Γιάννης Μαυροειδάκος και ο Γιώργος Αντωνόπουλος με την κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ και πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα
Την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων συμφώνησαν οι Γιάννης Μαυροειδάκος και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, εκ μέρους του Δήμου Φυλής, με τον Αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής Αγ. Αναργύρων- Καματερού
κ. Ν. Παντελιά
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης κατά την παρουσίαση των προτάσεων τους στους συνέδρους. Από αριστερά ο Διευθυντής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπή του Συνεδρίου Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, ο πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης και ο Διευθυντής του Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την ευεξία στο Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. Ευρώπης Άγις Τσουρός
Νέα δεδομένα στις υπηρεσίες  υγείας που παρέχονται  στους δημότες της Φυλής δημιουργεί η πρόθεση  της Δημοτικής Αρχής να εντάξει το Δήμο στο  ισχυρό «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Προαγωγής της Υγείας»,  που αριθμεί μέχρι σήμερα  ως μέλη 155 Καλλικρατικούς Δήμους, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και είναι πιστοποιημένο  στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων των κρατών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ Ευρώπης). Η υγεία αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Φυλής και στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς προτίθεται να φέρει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο νέος ισχυρός σύμμαχος του Δήμου Φυλής, διοργανώνει τον Οκτώβριο στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Tην Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου η τελευταία προσυνεδριακή συνάντηση εργασίας του Δικτύου, παρουσία του Αναπληρωτή Δημάρχου  Φυλής για θέματα Υγείας Γιώργου Αντωνόπουλου και του Αντιδημάρχου  της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου  Γιάννη Μαυροειδάκου, οι οποίοι  ενημέρωσαν το προεδρείο και τους 41 δημάρχους που συμμετείχαν στην εκδήλωση για τις τραγικές ελλείψεις και τα κενά που αντιμετωπίζει  ο Δήμος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.
 «Δεν είμαστε μέλος του δικτύου μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ενταχθούμε γιατί θέλουμε να συμμετάσχουμε στις πρωτοβουλίες που αφορούν στην προληπτική ιατρική και γενικά την προστασία της υγείας των δημοτών μας. Είμαστε σε ένα δήμο ο οποίος έχει το ΧΥΤΑ, έχει περίπου 50.000 κατοίκους, έχει ρομά έχει παλιννοστούντες, έχει  μετανάστες,  οπότε για μας τα θέματα υγείας είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε βοήθεια και πέραν της κρατικής μηχανής  για αυτό είμαστε σήμερα μαζί σας γιατί πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η μόνη που γνωρίζει τα προβλήματα στο βάθος τους και μπορεί να κάνει τις σωστές τομές για την επίλυσή τους» τόνισε στην τοποθέτησή του ο Αναπληρωτής Δήμαρχος σε θέματα Υγείας κ. Γιώργος Αντωνόπουλος.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου  Ζεφυρίου  κ. Γιάννη Μαυροειδάκου, ο οποίος με ανοιχτή δημόσια επιστολή του από τον Νοέμβριο του 2012 καλούσε την απερχόμενη Δημοτική Αρχή να ενταχθεί στο  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.  «Αναλαμβάνοντας το δήμο διαπιστώσαμε τραγικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  Διαθέτουμε ένα κτίριο 2000 τετραγωνικών μέτρων το οποίο δυστυχώς στην ουσία στεγάζει μόνο διοικητικές υπηρεσίες. Αναφορικά με τα σχολεία καταφύγαμε για βοήθεια στον υποδιοικητή της ΔΗΠΕ Αττικής και Νήσων ο κ. Περικλή Αλεβίζο. Τελικά εξασφαλίσαμε ιατρικό κλιμάκιο που πέρασε από όλα τα σχολεία του Ζεφυρίου,  εξέτασε τα παιδιά και εξέδωσε το Δελτίο Υγείας τους. Έτσι περίπου 1000 οικογένειες απέφυγαν την ταλαιπωρία και τα έξοδα, όμως αυτό ήταν κάτι που έγινε πιλοτικά, συνέβη  για πρώτη φορά σε Δήμο και δεν αποτελεί οργανωμένη δομή» τόνισε ο Γιάννης Μαυροειδάκος .
Ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου κλείνοντας την μακροσκελή τοποθέτησή του τάχθηκε υπέρ των κέντρων υγείας αστικού τύπου και πρότεινε στο Δίκτυο να ενώσει κάτω από μια κοινή προγραμματική ομπρέλα τους φορείς που προσφέρουν σήμερα υπηρεσίες υγείας «γιατί σήμερα οι  κινήσεις που γίνονται είναι αποσπασματικές,  αφού ο καθένας κάνει τον δικό του προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να υστερούμε σε σχέση με τις δυνατότητές μας» όπως χαρακτηριστικά είπε.
Άμεση ήταν η απάντηση στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Δήμου Φυλής από τους διοργανωτές της προσυνεδριακής συνάντησης. «Μακάρι να σας έχουμε στο δίκτυό μας. Συμφωνούμε με αυτά που θέσατε και σας ενημερώνω ότι η πρώτη κίνησή μας ήταν σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που θέσατε. Είμαστε ένα αρκετά δυναμικό και με μεγάλη παρουσία πια στη ζωή του τόπου δίκτυο και έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεννοήσεις με την κρατική εξουσία για να δούμε πως μπορούμε, βάσει της ατζέντας του 2020 να συντονιστούμε. Να ξέρετε ο Δήμος σας θα μπει σε μια οικογένεια Δήμων με μεγάλη αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους και μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ευρώπη προς εσάς, που δεν είναι θεωρητική αλλά πρακτική» απάντησε η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου.
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.ΥΠ.Π.Υ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης μίλησε για την Πολιτική Σημασία του  Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων ενώ  εστίασε, με έντονο ύφος, στις προτεραιότητες που πρέπει να αναληφθούν από την Κ.Ε.Δ.Ε. για την προώθηση πολιτικών πρόληψης της Υγείας. «Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στον τομέα της πρόληψης της Υγείας μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου τόνισε ο κ.Πατούλης, που ξέσπασε στο άκουσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος Νισύρου. «Η Κ.Ε.Δ.Ε μπορεί σε πανελλαδικό επίπεδο να αποτελέσει το όχημα για να προωθηθούν πρωτοβουλίες και στον τομέα της Υγείας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Κάποιοι εκεί στην ΚΕΔΕ πρέπει να βγουν από τα γραφεία τους και να στείλουνε γιατρό στη Νίσυρο, να  αφήσουν τα παιγνίδια με τις μικροπαρέες» είπε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου τονίζοντας πως το πρόβλημα του Δημάρχου Νισύρου «δεν είναι πρόβλημα ενός μεμονωμένου Δημάρχου είναι πρόβλημα της ΚΕΔΕ, είναι πρόβλημα όλων μας και όποιος δεν μπορεί να πάει σπίτι του» κατέληξε ο κ. Πατούλης.

"Κόλαση" με Γιώργο Παππού στο «ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ»

Στο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ έχει καταργηθεί στην πράξη, το χάσμα των γενεών, αφού διασκεδάζουν μαζί νέοι κάθε ηλικίας
Ο Γιώργος Παππούς δημιούργησε ένα τρίο υψηλών μουσικών προδιαγραφών
Το ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ είναι ένας χώρος υψηλής αισθητικής
Η παρέα της Έλενας Σερεπίσου χαμογελά στο φακό του ΦΥΛΑΡΧΟΥ
Όταν λέμε ότι τα παιδιά ανέβηκαν στα τραπέζια το εννοούμε...
Η Εύη Τριανταφύλλου κι ο Σπύρος Νικολόπουλος είναι τακτικοί θαμώνες στο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ
Ο Ντίνος Κολιός κι ο Αργύρης Αργυρόπουλος αντάμωσαν μετά από καιρό και δεν έχασαν την  ευκαιρία για μια φωτογραφία
Ο κόσμος των Άνω Λιοσίων κι όχι μόνο, έχει αγκαλιάσει το ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ, που γιόρτασε στις 10 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα του γενέθλια. Να τα εκατοστήσει
Μια, πραγματικά, υπέροχη παρέα, που συγκεντρώθηκε στο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ για να αποχαιρετίσει το φίλο που μετακομίζει στην όμορφη Καρδίτσα
Η κυρία της φωτογραφίας παίρνει τα βήματα ενός ζεϊμπέκικου. Τα παιδιά που τη χειροκροτούν δεν ανήκουν στην παρέα της, αλλά αυτό δεν τα εμποδίζει να τη θαυμάζουν. Μπράβο παιδιά!!!
Όταν ο άνθρωπος έχει καρδιά, τότε αυτό φαίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του...
Η καταπληκτική παρέα του ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ φέρει την ευθύνη της μετατροπής του μαγαζιού σε Κόλαση, με ηθικό αυτουργό τον Γιώργο Παππού
Θα τις δω στο ΦΥΛΑΡΧΟ είπε στο φωτογράφο. Στις αφιερώνουμε φίλε...
Το παιδί στην αριστερή άκρη της φωτό μετακόμισε στην Καρδίτσα κι οι φίλοι φρόντισαν να πάρει μαζί του όμορφες αναμνήσεις...
Το έλα να δεις!!! έγινε το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, στο in στέκι - μεζεδοπωλείο της πόλης των Άνω Λιοσίων «Άνευ Όρων». Δεν ήταν μόνο ο δεξιοτέχνης Γιώργος Παππούς που με το μπουζούκι του ανέβασε το θερμόμετρο του κεφιού στα ύψη. Έκπληξη αποτέλεσε και ο κιθαρίστας του Γιώργος Μπαρέλος, που έδωσε ένα «Άνευ Όρων» μουσικό show, μιμούμενος εξαίσια, τους αγαπημένους Έλληνες ερμηνευτές, Κώστα Χατζή, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Δημήτρη Μητροπάνο και άλλους. 
Εύκολα ερμηνεύσιμο εξάλλου είναι και το γιατί το «Άνευ Όρων» έχει καταφέρει να συγκεντρώνει όλες τις γενιές. Η εξαιρετική κουζίνα και οι σπιτικοί μεζέδες του, που συνοδεύονται από καλό κρασί και προσιτές τιμές προσελκύουν κόσμο και κοσμάκη. Αυτό ακριβώς συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης , όπου μια παρέα φοιτητών, βρέθηκε να υποκλίνεται σε μια ασπρομαλλούσα κυρία, που χόρεψε ένα μοναδικό ζεϊμπέκικο. Ήταν μια βραδιά με άνευ όρων γλέντι, που όλοι θα τη θυμούνται για καιρό. Τουλάχιστον μέχρι την επόμενη. 
Δείτε live στιγμές της βραδιάς:

Ενωτικό πνεύμα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)

Το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΦ): Από αριστερά, Άκης Χουλιάρας, Δαυίδ Μαύρος, Γιώργος Λιάσκος, Κατερίνα Ματρακούκα, Χρήστος Καρνάτσος και Γκίκας Χειλαδάκης. Aπουσιάζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Πουλιάσης
Ο Πρόεδρος Γκίκας Χειλαδάκης με το προσωπικό της ΚΕΔΗΦ
Την πεποίθηση ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεργαστούν, πέρα από παρατάξεις, για το καλό του δήμου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ), κ. Γκίκας Χειλαδάκης.
Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ απηύθυνε μήνυμα ενότητας. 
«Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα», υπογράμμισε ο κ. Χειλαδάκης και κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αιρετούς και δημότες, να συνεργαστούν με σκοπό να καταστεί η Κοινωφελής Επιχείρηση βιώσιμη και οικονομικά ανεξάρτητη από τον Δήμο. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, όπως ανέφερε, θα εξετασθούν όλα τα προγράμματα και θα επιδιωχθεί η συμμετοχή της ΚΕΔΗΦ σε όσο το δυνατόν περισσότερα. Πρόσθεσε ακόμα ότι θα αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της Επιχείρησης κι ότι, μέχρι στιγμής, η ΚΕΔΗΦ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ορισμένα κενά, στις υπηρεσίες που η Διοίκηση θα επιδιώξει να καλύψει. 
Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τη διάθεσή τους να δουλέψουν ώστε η Κοινωφελής Επιχείρηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των δημοτών. Η κα Κατερίνα Ματρακούκα, εκπρόσωπος των κοινωνικών φορέων στο Δ.Σ., ανέφερε ότι προσεχώς θα προτείνει σειρά δράσεων που δεν απαιτούν οικονομική επιβάρυνση από την πλευρά της ΚΕΔΗΦ. 
Κατά τη συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Γκίκα Χειλαδάκη (αιρετό εκπρόσωπο της πλειοψηφίας του Δήμου), Αντιπρόεδρο τον κ. Δαυίδ Μαύρο (αιρετό εκπρόσωπο της πλειοψηφίας του Δήμου) και μέλη τους κ.κ. Δημήτρη Πουλιάση (αιρετό εκπρόσωπο από την παράταξη του Δημήτρη Μπουραΐμη), Χρήστο Καρνάτσο (δημότη), Γεώργιο Λιάσκο (δημότη), Γεώργιο-Θωμά Χουλιάρα (δημότη) και κα Κατερίνα Ματρακούκα (εκπρόσωπο των κοινωνικών φορέων). Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν, από τους αιρετούς εκπροσώπους ο κ. Θεοδόσης Δρόλιας, από τους δημότες οι κ.κ. Ηλίας Κοκκίνης, Μαρία Χριστοπούλου, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Γεώργιος Ευθυμιάδης και Χρήστος Αποστολόπουλος και από τους κοινωνικούς φορείς ο κ. Αθανάσιος Βυθούλκας.
Επίσης, το Δ.Σ. ενέκρινε την ανανέωση των ετήσιων συμβάσεων του προσωπικού της Μονάδας Φύλαξης Βρεφών. Τέλος, συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα και εγκρίθηκε ο ορισμός του κ. Χρήστου Καρνάτσου ως εντεταλμένου συμβούλου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στο δημοτικό διαμέρισμα Ζεφυρίου και του κ. Γεώργιου-Θωμά Χουλιάρα ως εντεταλμένου συμβούλου για το ίδιο πρόγραμμα στο δημοτικό διαμέρισμα Φυλής.

Κοινωνία και Παιδεία, στην εποχή της κρίσης


Αιμοδοσία στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων, την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου


ΑΡΩΓΗ, για μαθητές Δημοτικού, στο Ζεφύρι


Το ΑΡΩΓΗ.School είναι ένας σύγχρονος χώρος, όπου οι μαθητές του Δημοτικού μελετούν σε καθημερινή βάση τα μαθήματα της επόμενης μέρας, υπό την επίβλεψη των δασκάλων τους. Στόχος του αναγνωστηρίου είναι όχι μόνο η μελέτη όλων των μαθημάτων αλλά η ενίσχυση της θέλησης για διάβασμα, σχολική πρόοδο και επιτυχία, πάντα σε συνεργασία με τους γονείς ώστε να καλύπτεται εγκαίρως οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.
  • Στον χώρο, λειτουργούν τμήματα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 
  • Τα μαθήματα είναι καθημερινά, ενώ κάθε Παρασκευή υπάρχει τμήμα για τους μαθητές που επιθυμούν να καλύψουν αποκλειστικά και μόνο τα κενά της εβδομάδας που προηγήθηκε. Δυνατότητα μελέτης μεμονωμένων μαθημάτων όπως Μαθηματικών ή Γλώσσας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του μαθητή.  
  • Εποπτεία από άρτια καταρτισμένο προσωπικό.
  • Παιδικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων. 
  • Τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ενημέρωσή τους για θέματα που αφορούν στα παιδιά τους.  
  • Θερινά επαναληπτικά μαθήματα διάρκειας ενός μήνα και από 1η Σεπτεμβρίου ξανά μαζί για μια τελευταία δεκαήμερη επανάληψη πριν ανοίξουν τα σχολεία. 
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 211-4008803 
Γράμμου 4, Ζεφύρι

Βροχερός και κατανυκτικός ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στα Άνω Λιόσια

 
Κυριολεκτικά "στολίδι" για το Δήμο Φυλής η Φιλαρμονική, χάρισε  ξεχωριστή αίγλη στις θρησκευτικές εκδηλώσεις 
Ο Θεός ήθελε και ο καιρός επέτρεψε! Έτσι η Λιτάνευση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου τελέστηκε χωρίς απρόοπτα με λίγες μόνο ψιχάλες βροχής, που δυνάμωσαν μόλις η εικόνα μπήκε εντός του Ιερού Ναού. 
Για να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους, το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Άνω Λιοσίων πανηγύρισε κατά το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου, σε κατανυκτική ατμόσφαιρα με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. 
Την παραμονή της εορτής, το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός και η Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Επικεφαλής της πομπής τέθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου, ενώ την εικόνα συνόδεψε μεγάλος αριθμός κληρικών και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής. 
Ανήμερα της γιορτής το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία, ενώ οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την Ιερά παράκληση του Αγίου
Κατανυκτικές εικόνες στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
Στις εορταστικές εκδηλώσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έδωσαν το «παρών» οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καμπόλης, Μιχάλης Οικονομάκης, Θανάσης Σχίζας και Γιάννης Μαυροειδάκος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Τσίγκος, Μαρίνος Σαρλάς, Τζένη Μπάρα, Ευριπίδης Παππάς, Γιώργος Μαυροειδής και ο Τοπικός Σύμβουλος  Δημήτρης Κοψαχείλης